Blog

Czysty chmiel

W trosce o środowisko i zdrowie ludzi, na naszych plantacjach chmielu zastosowaliśmy kompozytowe konstrukcje chmielników.
❗️ Wymiana słupów drewnianych, konserwowanych olejem kreozotowym zlikwidowała możliwość przenikania rakotwórczego kreozotu z WWA do gleby oraz ryzyko wdychania rakotwórczych oparów przez pracowników plantacji.
💚 Dzięki temu nasz chmiel nie posiada zanieczyszczeń i jest bezpieczny dla Waszego zdrowia!
Out of concern for the environment and human health, we applied composite structures of hoppers on our hops plantations. Replacement of wooden poles, preserved with creosote oil, eliminated the possibility of penetration of carcinogenic creosote with PAHs to the soil and the risk of inhaling carcinogenic vapours by plantation workers. This ensures that our hops have no impurities and are safe for your health!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *