Czy wiesz, że ...

Blisko 99% plantacji chmielu na świecie wykorzystuje drewniane konstrukcje nośne impregnowane olejem kreozotowym. Od dziesiątek lat ziemia, na której uprawiany jest chmiel, akumuluje rakotwórcze WWA pochodzące z tego impregnatu, które stanowią zagrożenie zarówno poprzez przenikanie kreozotu do gleby oraz szyszek, co powoduje skażenie wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA), jak i bezpośrednie zagrożenie dla osób pracujących na plantacji poprzez wdychanie oparów kreozotu uwalnianych ze słupów.Od kwietnia 2018 roku, olej kreozotowy zakazany jest w Unii Europejskiej do impregnacji drewna z powodu silnie rakotwórczego działania. Niestety słupy drewniane nadal stosowane są na plantacjach chmielu na świecie. Nasza plantacja zbudowana jest na słupach kompozytowych, a gleba oczyszczona z WWA. Udało się to dzięki procesowi bioremediacji, w którym oczyszczamy glebę bez konieczności przeprowadzania wymiany jej na plantacji. Ponadto wyeliminowaliśmy ryzyko powstania rakotwórczych oparów dla pracowników plantacji, stosując konstrukcje kompozytowe.

Z MIŁOŚCI DO CHMIELU

Jesteśmy pomysłodawcami i twórcami nowej generacji plantacji opartych o konstrukcje kompozytowe, czystą glebę (dzięki opracowanemu procesowi bioremediacji) i zaawansowaną automatykę.
Chmiel uprawiany jest na plantacjach opartych o najnowocześniejsze technologie w branży, zgodnie z opublikowanymi przez Komisję Europejską zasadami integrowanej produkcji oraz zgodnie ze światowym standardem dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych. Co potwierdzają otrzymane certyfikaty:

GlobalG.A.P. Standard Integrated Farm Assurance (IFA) obejmuje swoim zakresem certyfikację całego procesu produkcji rolnej produktu. Od sadzonki aż do zbioru. Certyfikat potwierdza bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników, bezpieczeństwo żywności oraz środowiska. Cały proces nadzorowany jest przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska.

Integrowana produkcja to nowoczesny system uprawy. Umożliwia uzyskanie płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi. Produkty roślinne poddawane są ścisłej kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony roślin, nawozów oraz innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Jest to produkcja wysokiej jakości żywności, dająca pierwszeństwo metodom nie chemicznym, ograniczająca do minimum stosowanie agrochemikaliów w uprawie, ochronie i nawożeniu roślin.

zapoznaj się z metodyką IP chmielu 


Autonomiczny system nawadniania i nawożenia pozwala optymalizować koszty i obniża do minimum udział chemikaliów w procesie uprawy. 

Gleba czysta od rakotwórczego kreozotu. Dzielimy się z Wami wynikami badań próbek glebowych pobranych na plantacjach kompozytowych, przeanalizowanych pod kątem zawartości WWA. 

Plantacja jest równocześnie wspierana najnowocześniejszymi technologiami pomiaru parametrów środowiskowych upraw i zaawansowanej analizy obrazu, które poprzez Internet Rzeczy (IoT) pozwalają w chmurze analizować wzrost roślin i przewidywać np. pojawienie się szkodników lub chorób. 

Zobacz jak rośnie nasz szczęśliwy chmiel

Pełen monitoring plantacji 24/7