„Integrowana Produkcja i GlobalG.A.P. - czyste plantacje gwarancją bezpieczeństwa i rozwoju dla plantatorów chmielu.”

W dniu 2.12.2021 w Urzędzie Gminy Jastków (powiat lubelski) odbyła się konferencja pt. „Integrowana Produkcja i GlobalG.A.P. – czyste plantacje gwarancją bezpieczeństwa i rozwoju dla plantatorów chmielu.”

Konferencja została zorganizowana przez Fundację Rozwoju Polskiego Chmielarstwa oraz naszą spółkę Happy Hopfields, przy pomocy przedstawicieli Urzędu Gminy Jastków, którzy pełnili funkcję gospodarzy. Wydarzenie zgromadziło szerokie grono przedstawicieli firm, jednostek naukowych, jednostek certyfikujących oraz osób związanych z branżą chmielarską.

Wygłoszone prezentacje dotyczyły systemów jakości produkcji pierwotnej takich jak Integrowana Produkcja i GlobalG.A.P. dla chmielu, biologicznych środków ochrony roślin dla chmielarzy, nowoczesnych metod analizy stanu chmielnika (rolnictwo precyzyjne), jak również kwestii specyficznych  dla branży tj. konstrukcji chmielników. Problem ten był pokazany zarówno w wymiarze środowiskowym (kwestia słupów drewnianych impregnowanych kreozotem i możliwości oczyszczania chmielników z WWA poprzez bioremediację), jak również w wymiarze technicznym i logistycznym (innowacyjne kompozytowe konstrukcje chmielników).

Na koniec głos zabrał Prezes Zbigniew Szkopek przedstawiając osiągnięcia i zakres działania spółki oraz zachęcając plantatorów do nawiązania ścisłej współpracy z Happy Hopfields w zakresie budowy, przebudowy chmielników oraz uprawy i certyfikacji chmielu.  

Zachęcamy do przeglądania i pobierania prezentacji poszczególnych prelegentów:

1. Możliwości ochrony biologicznej chmielu – Dr inż. Michał Pniak (BIOCONT Polska)

2. Metody teledetekcyjne w ocenie stanu plantacji chmielu – prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), dr Jerzy Koronczok (AGROCOM Polska)

3. Certyfikacja chmielu wg standardu GlobalG.A.P. – Danuta Muszyńska (TÜV Rheinland Polska)

4. Uwarunkowania prawne oraz rola PIORiN w systemie Integrowanej Produkcji Roślin – dr inż. Grzegorz Gorzała (Biuro Ochrony Roślin i nawozów PIORIN)

5. Systemy zarządzania jakością w produkcji pierwotnej – dr hab. Marcin Niemiec (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

6. Certyfikacja Integrowanej Produkcji i GlobalGAP z perspektywy plantatora chmielu – Hanna Hołaj (Rolniczy Zakład Doświadczalny „Jastków”)

7. Oczyszczanie gleb z pozostałości oleju kreozotowego na plantacjach chmielu – dr hab. Magdalena Popowska (Prezes BACTrem), Andrzej Berezowski (Dyrektor Operacyjny BACTrem)

8. Innowacyjne chmielniki – rozwiązanie bezpieczne i perspektywiczne – dr Marcin Żyła (Energy Composites Sp. z o.o.)